III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

 

III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler

 

İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR VE GÜNCEL MESELELER

Türkiye Diyanet Vakfı, 100’den fazla ülkede insani yardım ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Vakfımız burslu uluslararası öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken aynı zamanda kendi ülkelerinde dini akımların ortaya çıkış sebeplerini, gelişimlerini, temel ilkelerini ve mevcut durumu ile bu alanda atılması gereken adımları inceleyerek içinde yetiştikleri toplumu bu yönüyle daha yakından tanımaları, toplumun ihtiyaçlarını tespit etmeleri ve akademik olarak belirli bir tecrübe kazanmaları amacıyla öğrenci sempozyumları düzenlemektedir.

Şüphesiz Müslümanların bulunduğu bütün ülkelerde farklı dini akımlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu akımların doğuşu, gelişimi, sundukları hizmetlerin Müslüman nüfus tarafından bilinmesi ve terörize olan yapılara karşı önlem alınması sağlanmalıdır.

Türkiye Diyanet Vakfı bu farklılıkların bilincinde olan genç nesil yoluyla, yaşanılan coğrafyanın sosyo-kültürel yapısına zarar vermeden iyiliği ulaştırma çabası içinde olup bu ülkeleri yakından tanımayı amaçlamaktadır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve din alanındaki insan kaynağına duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak bu alanda incelemelerin yapılması ve alanla ilgili güncel verilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

 

KONU ALT BAŞLIKLARI;

 • Ülkenin Kısa Tarihçesi
 • Ülkenin Dini ve Sosyal Yapısını Etkileyen Dini Akımlar
 • Ülkedeki Dini Akımların Doğuşu, Ortaya Çıkış Sebepleri, Gelişimi ve Mevcut Durumu
 • Bu Akımların Ülkeye Etkileri
 • Dini Akımlara Karşı Devlet Politikası
 • Dini Akımların Prensipleri
 • Bu Akımların Yayılmasında Dini Yayınların ve Sosyal Ağların Etkisi
 • Mevcut Akımların Sunduğu Hizmetler ve Kamusal Statüleri
 • Ülkedeki Dini Akımların İslam’ı Tebliğ Yöntemleri
 • Ülkedeki FETÖ Yapılanması
 • Analiz, Değerlendirme ve Öneriler

 

SEMPOZYUM PROJE EKİBİ

 • Kerim KÜÇÜKSARI, Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü,
 • Mehmet YASA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Hizmetleri Koordinatörü,
 • Veysi YÜCE, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul İl Eğitim Koordinatörü,
 • Esen Sezen KILIÇ, Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Eğitim Hizmetleri Uzmanı,
 • Ali GÜNER, Türkiye Diyanet Vakfı Kültürel Faaliyetleri Destekleme Uzmanı,

 

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
 • Mustafa TUTKUN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü,
 • Veysi KAYA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü,
 • Yrd. Doç. Dr. Faruk KANGER, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı,
 • Ali Avni KARABACAK, 29 Mayıs Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Koordinasyon Müdürü,

 

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,
 • Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü,
 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
 • Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü,
 • Prof. Dr. Ramazan ALTUNTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
 • Prof. Dr. Hayri ERTEN, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
 • Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Prof. Dr. Ali DERE, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Süleyman DERİN, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Ali KAYA, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Salih PAY, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Adem APAK, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Serdar DEMİREL, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,
 • Prof. Dr. Hasan ONAT, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. Osman AYDINLI, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Prof. Dr. M.Ali BÜYÜKKARA, İstanbul Şehir Üniversitesi,
 • Prof.Dr. Nurullah ARDIÇ, İstanbul Şehir Üniversitesi,
 • Prof.Dr. Cengiz TOMAR, Marmara Üniversitesi,
 • Doç. Dr. Şahin GÜVEN, Kayseri İl Müftüsü,
 • Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU, İslam Araştırmaları Merkezi,
 • Doç.Dr. Nuri TINAZ, Marmara Üniversitesi,
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇELENK, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
 • Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU, İslam Araştırmaları Merkezi,
 • Dr. Ali ERKEN, Marmara Üniversitesi

 

SEMPOZYUMA BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI

1.      Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü konuk öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.

2.      Katılımcı adayları bildiri özet metinlerini (250-350 kelime arası), sempozyum katılım formu ve kısa öz geçmişleri ile birlikte en geç 21 Ocak 2017 tarihine kadar sempozyum@diyanetvakfi.org adresine göndermelidir.

3.      Sempozyum dili Türkçedir.

4.      Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilintili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.

5.      Bildiri sunum süresi 20 dakika olacaktır.

6.      Sempozyumun tüm giderleri, katılımcıların yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanacaktır.

7.      Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfınca kitap olarak basılabilecektir.

8.      Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı:  21 Aralık 2016

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi:  21 Ocak 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:  23 Ocak 2017

Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 14 Mart 2017

Sempozyum Tarihi: 24-25 Mart 2017

 

Sempozyum yeri:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Konferans Salonu

Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, No: 40, Üsküdar / İSTANBUL

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Başvuru için başvuru formunun doldurulup aşağıdaki mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.  ( Başvuru Formu İçin Tıklayınız )

sempozyum@diyanetvakfi.org.tr